Kondoktuivitetsadapter


Sporing av metallforurensinger og saltholdsforandringer i grunnvannet.

Geotechs elektriske konduktivitetsadapter monteres på 10 cm2 CPTu-sonde. Adapteren innbefatter et sett med fire ringelektroder (Wenner-konfigurasjon, dvs. med lik avstand mellom elektrodene) og en lydgiver. Diameteren er 44 mm. CPTu- sonden med elektrisk ledningsevne brukes sammen med Geotechs tradisjonelle trådløse dataoverføring. En elektrisk strøm tilføres de to ytre elektroder og potensialet blir målt mellom de indre to. Den målte elektrisk ledningsevne gir informasjon om jordlagene, bidrar til å spore metallforurensninger, gir informasjon om saltholdighet og vice versa - i så fall - noe om graden av utlekking av marine leirer. Når grunnvannets saltholdighet og mineralinnhold i jordlagene er kjent, er den relative porøsitet av lagene, det vil si, de relative tettheter av de forskjellige lag, avledet fra den elektriske ledningsevne. CPT test med elektrisk ledningsevne kan kombineres med landbasert elektrisk resistivitetsundersøkelser. Målemetode: Sonden føres i grunnen på samme måte som i CPT og lesing er i første hvert sekund. Skannet data overføres trådløst eller via kabel til overflaten på samme måte som for Geotech CPT-systemer, måleresultatene blir deretter logget i CPT loggen.

 
 


CPTU Dokumenter