Seismisk CPT


Med en seismisk adapter montert på en Geotech probe utfører du seismisk CPT og vanlig CPT under samme sondering.

SCPT sondering, seismisk CPT utført av et seismisk adapter montert på en sonde statisk drevet ned til måledybden. Så slås en slegge mot en plate på bakken, som skaper et seismisk signal, dette produserer et signal, deretter måler skjærkraft og / eller kompresjonsbølgehastighet fra overflaten til adapteren og registreres i SCPT-Log.

Seismic CPT kan også utførte felles CPT sondering. For å forenkle innsamling og håndtering av data er all maskinvare og programvare utviklet for bruk med en bærbar PC med uniaxial og triaxial "Signal Conditioning System" i stedet for en tradisjonell seismograf. Frekvens filtrering av måledata utføres for å få kvalitet evaluering og analyse.

Dataanalyse er gjort med Geotechs analyseprogram SCPT-analyse eller andre programmer som bruker samme format. Resultatet er at skjær og / eller kompresjonsbølgehastigheten mellom dypet. Dette kan utføres på målestedet for å ytterligere forbedre kvaliteten på evalueringen.

 
 


CPTU Dokumenter