Viewing entries tagged
Geoteknisk feltutstyr

Prøvetaker for de tunge massene

Prøvetaker for de tunge massene

Opplever dere problemer med å ta opp prøver i harde masser?
Geosafe sin moreneprøvetaker gjør denne jobben enkel. Les mer.