Geosafe var tilstede da Statens Vegvesen testet verdens første elektriske gravemaskin. Det ble gjort vellykkede demo-grunnundersøkelser med Geotech sitt mobile boretårn, som er montert på den oppladbare gravemaskinen. Boretårnet er levert av Geosafe.

oppladbar gravemaskin 3.jpg
oppladbar gravemaskin 2.jpg