Eliminer timene på bruk av kostbare dykkere for inspeksjoner, verifisering av utført arbeid under overflaten og til kabelpåvisninger. Avdekk potensielle problemer før uhell oppstår ved bruk av en undervannsdrone i arbeidet.

Presentasjonsvideo av undervannsdronen:

Utstyr som følger med:

Drone pakkeutstyr.png
Drone pris.jpg