Geosafe har sammen med NGI og Geotech, vært med på kvalitetssikring og sammenligning av CPTu-utstyr til FoU-programmet Norwegian Geo-Test-Sites, NGTS (Nasjonale GeoForsøksfelt). 

I videoen ser man nedsetting av CPTu-sonde. Det ble først forborret til 6 meter. Resultatene vil bli brukt i forskningssammenheng hos NGTS (Nasjonale GeoForsøksfelt). CPTu-sonden sender trådløst lydsignal opp til mikrofonen. 

Les mer om CPTu ved å klikke på linken nedenfor