Ved installasjon av f.eks poretrykksmålere, miljørør, prøvetaking og ved CPTu m.m i områder der det er mye løs stein og grus, vil en makadamgjennomfører sørge for at borr/-prøvetakerhullet blir stabilt. Standard lengde er 1,5 meter. 

Komplett makadam med ytterrør, spiss og innerstang

Komplett makadam med ytterrør, spiss og innerstang

  • For enkel hulltagning av makadam eller asfalt
  • Presses ned med spiss og ytterrør, deretter trekkes innerstang med spiss opp
  • Makadammen kan også roteres ned ved stor motstand