Nytt produkt hos Geosafe: Undervannsdrone

Nytt produkt hos Geosafe: Undervannsdrone

Eliminer timene på bruk av kostbare dykkere for inspeksjoner, verifisering av utført arbeid under overflaten og til kabelpåvisninger. Avdekk potensielle problemer før uhell oppstår ved bruk av en undervannsdrone i arbeidet.

Presentasjonsvideo av undervannsdronen:

Utstyr som følger med:

Drone pakkeutstyr.png
Drone pris.jpg

Mobilt boretårn

Mobilt boretårn

Geosafe har levert mobilt boretårn til Statens vegvesen region Sør. De har montert tårnet på en gravemaskin som gjør arbeid i skråninger og steder med utfordrende fremkommelighet enklere og smidigere. Se flere bilder nedenfor

CPTu

CPTu

Geosafe har sammen med NGI og Geotech, vært med på kvalitetssikring og sammenligning av CPTu-utstyr til FoU-programmet Norwegian Geo-Test-Sites, NGTS (Nasjonale GeoForsøksfelt). 

I videoen ser man nedsetting av CPTu-sonde. Det ble først forborret til 6 meter. Resultatene vil bli brukt i forskningssammenheng hos NGTS (Nasjonale GeoForsøksfelt). CPTu-sonden sender trådløst lydsignal opp til mikrofonen. 

Les mer om CPTu ved å klikke på linken nedenfor

Makadamgjennomfører - for enkel hulltagning av makadam og asfalt

Makadamgjennomfører - for enkel hulltagning av makadam og asfalt

Ved installasjon av f.eks poretrykksmålere, miljørør, prøvetaking og ved CPTu m.m i områder der det er mye løs stein og grus, vil en makadamgjennomfører sørge for at borr/-prøvetakerhullet blir stabilt. Standard lengde er 1,5 meter. 

Komplett makadam med ytterrør, spiss og innerstang

Komplett makadam med ytterrør, spiss og innerstang

  • For enkel hulltagning av makadam eller asfalt
  • Presses ned med spiss og ytterrør, deretter trekkes innerstang med spiss opp
  • Makadammen kan også roteres ned ved stor motstand

TIPS&TRIKS! Verktøy for CPTu-sonderinger

TIPS&TRIKS! Verktøy for CPTu-sonderinger

Stort press på CPTu-sonden kan gjøre det vanskelig å demontere sonde fra senderdel etter bruk. Geosafe sin klemtang for CPTu gjør demonteringen enklere og mer skånsom- uten hakk eller deformasjoner på sonden.  

TIPS&TRIKS! Nye spesialtilpassede klembakker

TIPS&TRIKS! Nye spesialtilpassede klembakker

Tar dere prøver ved bruk av skovvel/prøvetakerskrue?

– Prøv våre nye spesiallagde klembakker. De er større i diameter for å unngå å hekte fast i prøvetakerskruen. Bredden på klembakkene er nå mindre for å gi bedre plass.

kl.b 3.JPG

Spesialtilpasset klembakker

Har større diameter og er lavtbyggende

Prøvetaker for de tunge massene

Prøvetaker for de tunge massene

Opplever dere problemer med å ta opp prøver i harde masser?
Geosafe sin moreneprøvetaker gjør denne jobben enkel. Les mer.

Fjernavlesning for poretrykksmålere

Fjernavlesning for poretrykksmålere

Geosafe har to ulike system for måling av poretrykk. Felles for begge er at de har den samme type stabile trykksensor og man bruker den samme datamaskinen til å lese begge systemene. Les mer