Prøvetaker for de tunge massene

Prøvetaker for de tunge massene

Opplever dere problemer med å ta opp prøver i harde masser?
Geosafe sin moreneprøvetaker gjør denne jobben enkel. Les mer.

Fjernavlesning for poretrykksmålere

Fjernavlesning for poretrykksmålere

Geosafe har to ulike system for måling av poretrykk. Felles for begge er at de har den samme type stabile trykksensor og man bruker den samme datamaskinen til å lese begge systemene. Les mer