Hjem keyboard_arrow_right Diverse produkter

Diverse produkter og tjenester


PORETRYKKSMÅLERE (PVT-målere)

Geosafe har to ulike system for måling av poretrykk. Felles for begge er at de har den samme type stabile trykksensor, og man bruker den samme datamaskinen til å lese begge systemene. 

Ved beregninger av setninger, stabilitet og i en rekke andre sammenhenger, er kjennskap til poretrykket nødvendig. Ved fyllingsarbeider, gravearbeider og pelearbeider kan det være nødvendig å følge med i poretrykkene også under anleggsarbeidet. For måling av trykk i grunnvannet benyttes poretrykksmålere. Poretrykket vil normalt øke med dybden. Hvis økningen tilsvarer vannets vekt i fritt vann kalles trykkfordelingen hydrostatisk. Ved endring av belastningen på grunnen kan det oppstå endringer i poretrykket. Grunnvannstanden defineres som det nivået i eller under terrengoverflaten der poretrykket er lik null. Grunnvannsstanden er vanskelig å bestemme visuelt der det inntrer kapillær vannoppsuging. Den må da bestemmes indirekte ved poretrykksmålinger.

Hydraulisk poretrykksmåler

Filterspissen har et bronsefilter rundt en messingstamme. Spissen er festet til et foringsrør. Fra spissen leder en måleslange av plast opp gjennom foringsrøret til terreng. Poretrykket ved spissen vil etter noen tid innstille seg som vannstandshøyde inne i plastslangen. Til avlesningen av vannstanden inne i røret/plastslangen brukes et måleapparat som består av en målekabel med cm-inndeling, et batteri og et ampèremeter/lydgiver. Førsterør er inkludert i prisen for våre filterspisser.

 
Elektrisk poretrykksmåler

Geotechs Poretrykksmåler er en presisjonsmåler og kan utstyres med eller uten minne. Bruken er for permanent installasjon eller til kortsiktige prosjekter. PVT-måleren uten minne leses av direkte av ved hjelp av et avlesningsinstrument. PVT-måleren med minne leses også direkte av ved hjelp av avlesningsinstrumentet, men kan også programmeres til å automatisk måle poretrykket i det ønskede området med intervaller fra ên gang i minuttet til ên gang per dag. Loggintervallet kan programmeres ved installasjon, men kan senere enkelt endres ved avlesningsinstrumentet.

Ved logging ên gang i timen gjennom et helt år, rekker batterikapasiteten til PVT-måleren i 10 år!

Poretrykksmåleren kan fjernavleses med Geotech Gateway slik at man får målingene direkte til kontoret. Minnefilen fra PVT-målingene er lagret i en fil som kan åpnes i f.eks Excel. Den presenterer informasjon om dato, klokkeslett, serienummer, måling, poretrykk, temperatur og batterispenning. En stor fordel med fjernavlesningen er at man har 24 timers kontroll på poretrykket. Det er også mulighet for alarmfunksjoner via SMS og e-post.

PVT-måleren installeres ved å trykke den ned i bakken. Kablene (2 stk ledninger) går inne i 1” røret opp til overflaten slik at poretrykket kan måles ved nedpress.


Prøvetakere

 • Transportkasse for prøvetakerrør 54mm/75mm
 • Prøvetaker for innerstenger 54mm/75mm.
 • Autolock for 54mm/75mm
 • Spettprøvetaker 30mm/40mm/54mm

Geosafe kan tilby et bredt utvalg av vann og miljø .

Miljørør:
Foruten rør og filter finnes også lokk og spisser, samt vannprøvetakere.
Størrelser på rør og filter;
Filterspor: 0,3 mm på filter Ø63
Lengder: 1m

• PEH rørene er KIWA sertifisert

Miljøutstyr

 • PEH filter/rør
 • Bentonitt piller/stenger
 • Filtersand


Våre tjenester

 • Kalibrering av CPT
 • Kalibrering av kraftgiver
 • Opplæring av CPTu-sondering
 • Service og reparasjoner
 • Support