Hjem keyboard_arrow_right CPTU

CPT PRO

CPT -Pro er et multi -modul program utviklet for kompleks analyse, tolkning og presentasjon av CPT sonderinger, og også for å utarbeide geoteknisk dokumentasjon.

CPTu NOVA sonde

Trykksondering med poretrykksmåling CPTu.

Sondene er designet for bruk på land og på havbunnen, og måler spissmotstand (qc), friksjon (fs) og poretrykk (u). Man får en detaljert kartlegging av grunnforholdene, og en tolkning av jordartens mekaniske egenskaper. Systemet overfører data trådløst fra sonden til overflaten. De målte verdiene er digitalisert i sonden og konverteres til et høyfrekvent lydsignal som sendes gjennom sondestangens stål til en mikrofon på riggen eller nedpresseren som benyttes ved sonderingen. Ved utførelse av CPTu-målinger registreres nedpressingskraft, spissmotstand, sidefriksjon og poretrykk for hver 2.cm. Metoden benyttes til bestemmelse og vurdering av nøyaktig lagdeling, type jordart i lagene, eventuell beliggenhet av grunnvannstanden, på-stedet- bestemmelse av skjærfasthet, deformasjons- og konsolideringsparametre, gravbarhet, erosjonsrisiko og telefarlighet.


Seismisk CPT

Den seismiske CPT adapter kan monteres på en Geotech sonde slik at du kan utføre CPT og seismisk CPT under samme sondering.

Seismisk CPT-sondering utføres ved at en seismisk adapter monteres på en sonde som statisk føres ned til en bestemt måledybde. Deretter slås en slegge mot en plate på bakken som skaper et seismisk signal. Dette signalet måler skjær- og/eller trykkbølgehastigheten til adapteren og registreres så i SCPT-loggen.

Samtidig som seismisk CPT (SCPT) utføres kan også en vanlig CPTu sondering utføres. Når det gjøres en stopp for SCPT, bruker man også å utføre en dissipasjons-test.

For å forenkle innsamling av data, er all maskin- og programvare utviklet for å kjøre på en bærbar PC med en uniaksial eller triaxial «Signal conditioning System», i stedet for den tradisjonelle seismografen.

For kvalitetsvurdering og riktig dataanalyse, gjøres frekvensenfiltrering av måledata etter sonderingen er ferdig. Dataanalysen gjøres med Geotech sitt analyseprogram, SCPTAnalysis, eller annen analyseprogramvare i samme format. Resultatene er skjær- og/eller trykkbølgehastigheten mellom målingene. Dette kan utføres på målestedet for å ytterligere forbedre kvaliteten på sonderingene.


Kondoktuivitetsadapter

Sporing av metallforurensinger og saltholdsforandringer i grunnvannet.

Geotechs elektriske konduktivitetsadapter monteres på 10 cm2 CPTu-sonde. Adapteren innbefatter et sett med fire ringelektroder (Wenner-konfigurasjon, dvs. med lik avstand mellom elektrodene) og en lydgiver. Diameteren er 44 mm. CPTu- sonden med elektrisk ledningsevne brukes sammen med Geotechs tradisjonelle trådløse dataoverføring. En elektrisk strøm tilføres de to ytre elektroder og potensialet blir målt mellom de indre to. Den målte elektrisk ledningsevne gir informasjon om jordlagene, bidrar til å spore metallforurensninger, gir informasjon om saltholdighet og vice versa - i så fall - noe om graden av utlekking av marine leirer. Når grunnvannets saltholdighet og mineralinnhold i jordlagene er kjent, er den relative porøsitet av lagene, det vil si, de relative tettheter av de forskjellige lag, avledet fra den elektriske ledningsevne. CPT test med elektrisk ledningsevne kan kombineres med landbasert elektrisk resistivitetsundersøkelser. Målemetode: Sonden føres i grunnen på samme måte som i CPT og lesing er i første hvert sekund. Skannet data overføres trådløst eller via kabel til overflaten på samme måte som for Geotech CPT-systemer, måleresultatene blir deretter logget i CPT loggen.


Tekniske spesifikasjoner:

For alle Geotech sonder,
1 or 3 akser


Sensorer:

En skjærbølge
akselerometer peraxis


Frekvens. område
Signal system:

Signal conditioning
enheter (1 - or 3 akser)
and PCMCIA kort.


Acuisition & Analyse SW:

SCPT - Anallyst. SCPT - log


Seismisk kilde:

Slegge