bakgrunn header.png
1.jpg
bakgrunn header.png

SPESIALFIRMA INNEN GEOTEKNISK FELTUTSTYR


Totalleverandør av geologisk utstyr
- Borerigger, data- og tilbehørsutrustning 

 

Våre tjenester:

• Service og reparasjoner av borerigger og geoteknisk utstyr
• Support
• Opplæring av CPTu-sondering
• Kalibrering av CPT og kraftgivere

SCROLL DOWN

SPESIALFIRMA INNEN GEOTEKNISK FELTUTSTYR


Totalleverandør av geologisk utstyr
- Borerigger, data- og tilbehørsutrustning 

 

Våre tjenester:

• Service og reparasjoner av borerigger og geoteknisk utstyr
• Support
• Opplæring av CPTu-sondering
• Kalibrering av CPT og kraftgivere

 

om Geosafe


I Geosafe utvikler vi fortløpende geotekniske feltprodukter, hvilket igjen gir oss unik erfaring innen geotekniske løsninger.

Vår erfaring og naturlige behovsanalyse legges til grunn når vi utvikler nye produkter, samt ved videreutvikling av eksisterende utrustninger. Ved utvikling av nye produkter legger vi stor vekt på å forenkle prosessen for feltpersonalet ved å skape smarte, sikre og ergonomiske utrustninger. Målet med dette er å skape en trygg og sikker arbeidsplass, samtidig som hele prosessen optimeres og effektiveres. Sluttresultatet er gode vilkår for både kunder og ansatte.

 
 
1.jpg

én leverandør, et ansvar


 

• Jordart og jordens tekniske kvalitet
• Bergkvalitet og bergnivå
• Prøvetaking i jord og berg
• Grunnvannivå
• Vannprøvetaking
• Porevanntrykk
• Miljøforurensninger.

 

én leverandør, et ansvar


 

• Jordart og jordens tekniske kvalitet
• Bergkvalitet og bergnivå
• Prøvetaking i jord og berg
• Grunnvannivå
• Vannprøvetaking
• Porevanntrykk
• Miljøforurensninger.

 

 
Kontakt oss | Geosafe AS

Kvenildmyra 4, N-7093 Tiller
Tel: +47 7290 0330
Geotech@geosafe.no


Åpningstider: man-fre fra kl. 07:00-17:00